Paziņojuma pārpilnība 8 Iemesli tās nozīmīgumamThe komunikācijas pārpasaulība ir tas, ka idejas un informācija tiek pārsūtīta no vienas personas uz otru, pat ja sarunu partneri nav tajā pašā telpā vai laika periodā.

Komunikācija ir viens no svarīgākajiem procesiem, ko veic cilvēki. Pateicoties tam, var izskaidrot katra indivīda prāta saturu, padarot izpratni.

Pateicoties šai izpratnes sajūtai, cilvēki saskaras, simpātijas un veido attiecības. Komunikācija ir jebkuras darbības organizācijas pamats: no pāris un ģimenes, uz uzņēmumu vai sabiedrību.

Lai gan viss komunikācijas process ir svarīgs, ir jāuzsver apmaiņas informācijas nozīme.

Minētā informācija tiek nosūtīta ne tikai no sūtītāja uz uztvērēju, bet arī to analizē pēdējā; šādā veidā tiek atbalstīts mācību process.

8 iemesli komunikācijas nozīmīgumam

Komunikācija ir būtisks cilvēka elements. Šis process ir tik plaši izplatīts sabiedrībā, ka tas ir gandrīz pārdomāts.

Tas ir, daudzas reizes cilvēki sazinās bez apstāšanās domāt, ka viņi veic komunikatīvo darbību.

Turpmāk aprakstīti vissvarīgākie iemesli komunikācijas nozīmīgumam:

1. Informācijas plūsma

Komunikācija ir pastāvīga informācijas plūsma no vienas personas uz citu. Tas ir ļoti svarīgi, jo šādā veidā tiek garantēts, ka zināšanas necieš ar personu, bet tiek nodotas no paaudzes uz paaudzi..

Piemēram, Aristotelis (grieķu filozofs, Kr. 384-322) pētījumi ir paziņoti pašreizējām paaudzēm, rakstot un tulkojot.

Dažos gadījumos informācijas plūsma ir vienvirziena. Tas nozīmē, ka sūtītājs nodod idejas vienam vai vairākiem uztvērējiem. Tomēr uztvērēji nevar atbildēt uz sūtītāju.

Tas ir komunikācijas veids, kas parasti tiek izveidots ar plašsaziņas līdzekļiem (laikrakstiem, televīziju, radio). Jāatzīmē, ka, pateicoties tehnoloģiskajiem sasniegumiem, šie plašsaziņas līdzekļi strādā, lai kļūtu interaktīvāki.

2. Mācīšanās

Mācīšanās ir viena no komunikācijas sekām. Tas notiek, pateicoties informācijas plūsmai. Šis elements ir būtisks, jo ar to sabiedrība var progresēt.

Kad cilvēks sazinās, iegūst zināšanas vai nu tīši, vai pasīvi.

Piemēram, klasē tiek izveidots saziņas process starp skolotāju un skolēniem. Informācijas apmaiņa notiek un tiek apzināti apgūta.

Pasīvās mācīšanās gadījums rodas, lasot romānu un autors sniedz patiesu informāciju. Šādā veidā zināšanas ir iegūtas, nezinot par to.

3. Cilvēka attiecību attīstība

Komunikācija ļauj izveidot saikni starp cilvēkiem, kas veicina cilvēku attiecību attīstību.

Komunikācijas procesā radīto ideju, zināšanu un viedokļu apmaiņa ļauj cilvēkiem labāk saprast viens otru. No tā izriet, ka komunikācija ir sabiedrības attīstības pamats.

Turklāt, tiklīdz ir izveidotas attiecības, komunikācija arī palīdz uzturēt to, veidojot kohēziju starp indivīdiem.

4. Ideju izstāde un skaidrojums

Daudzos gadījumos cilvēki tiek aicināti izskaidrot iemeslus, kādēļ viņi rīkojas noteiktā veidā vai arī viņiem ir zināms viedoklis. Šajos brīžos, pateicoties saziņai, domu saturs var tikt pakļauts.

Tad, izmantojot komunikāciju, indivīds var padarīt savas idejas zināmas un vajadzības gadījumā izskaidrot.

5. Grupu aktivitāšu plānošana un organizēšana

Efektīva komunikācija ir viens no nepieciešamajiem aspektiem grupu darbību plānošanā un organizēšanā.

Ar komunikatīvo procesu cilvēki var panākt vienošanos, kas ļauj viņiem vieglāk un ātrāk attīstīt noteiktus uzdevumus.

Piemēram, uzņēmumā komunikācija starp nodaļām ir būtiska, lai varētu koordinēt katra no tiem centienus. Šādā veidā tiek palielināta organizācijas kapacitāte un produktivitāte.

6. Lēmumu pieņemšana

Lēmumu pieņemšanu veicina komunikācijas laikā iegūtās informācijas apmaiņa.

Kad cilvēki kopīgi izvirza savas idejas, viņi var zināt dažādus tā paša aspekta aspektus. Šī informācija atvieglo izvēli starp dažādām iespējām, kuras var iesniegt, lai reaģētu uz to pašu problēmu.

7. Vadības bāze

Efektīva komunikācija rada līderus. Persona, kas spēj nodot savu viedokli un padarīt citus saprotamus, var kļūt par līderi.

Papildus tam komunikācija rada attiecības starp vadītājiem un viņu sekotājiem. Tas ļauj apmainīties ar idejām starp tām, lai padotie varētu konsultēt līderi, ja nepieciešams, vai otrādi.

Tādā veidā līderis iegūst savu sekotāju uzticību, novērš šķēršļus, kas varētu pastāvēt starp viņiem, un dod priekšroku kopīgu mērķu sasniegšanai..

8- Motivējošais elements

Papildus ideju apmaiņai, komunikācija var būt motivācijas avots.

Visredzamākais piemērs ir slavenās motivācijas sarunas, kas mudina cilvēkus piepildīt savus sapņus.

Tomēr mūsu ikdienā mēs varam atrast ikdienas situācijas, kurās atklājas komunikācijas kā motivējošā elementa nozīme.

Piemēram, ja draugam tiek sniegts padoms, kad persona tiek apsveikta par saviem sasniegumiem vai kad kāds tiek aicināts turpināt strādāt, neskatoties uz grūtībām.

Atsauces

  1. Komunikācija: nozīme, mērķis, nozīme un principi. Saturs saņemts 2017. gada 27. septembrī no yourarticlelibrary.com
  2. Komunikācijas nozīme. Saturs iegūts 2017. gada 27. septembrī no uic.blackboard.com
  3. Komunikācijas nozīme organizācijā. Saturs iegūts 2017. gada 27. septembrī no managementstudyguide.com
  4. Labas komunikācijas nozīme. Saturs iegūts 2017. gada 27. septembrī no michaelpage.co.uk
  5. Kas ir komunikācija? Saturs iegūts 2017. gada 27. septembrī no studijas.com
  6. Kāpēc komunikācija ir svarīga? Saturs iegūts 2017. gada 27. septembrī no careesearch.com.au
  7. Kāpēc komunikācija ir svarīga cilvēka dzīvei? Saturs iegūts 2017. gada 27. septembrī no hopespeak.com